dumni.png
pcc.png
fairplay.png
kwestionariusz.png
zima2.png
ban-newsletter.jpg
ban-sekap.jpg
rydmapa.jpg
odpady.jpg
ban-sms.jpg
rewitalizacja2.png
gra_miejska_baner.png
fundusze.png
kryzys.png
facebook.png
Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 11
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco Termin składania ofert
Roboty budowlane
BP.271.000007.2017
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Romualda Traugutta 273 w Rydułtowach 2017-03-21 2017-04-06 10:30
Roboty budowlane
BP.271.000010.2017
Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach 2017-03-21 2017-04-06 12:30
Roboty budowlane
DT.7021.18.000011.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych na zadaniu "Modernizacja ul. Słowiczej w Rydułtowach" 2017-03-13 2017-03-23 17:00
Usługi
BP.271.000009.2017
Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rydułtowach 2017-03-07 -0001-11-30 00:00
Roboty budowlane
BP.271.000008.2017
Budowa drogi bocznej ulicy Radoszowskiej II w Rydułtowach 2017-03-03 2017-03-20 10:30
Dostawy
DT.7013.1.000002.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy krawężników betonowych 2017-02-27 2017-03-03 14:00
Usługi
BP.271.000004.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1) „Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonia Karola” przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach” i 2) Termomodernizacja zabytkowego osiedla mieszkaniowego – Osiedle Karola nr 11-20” 2017-02-21 2017-03-06 10:30
Roboty budowlane
BP.271.000005.2017
Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: "Zielone wyspy Miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach" 2017-02-09 2017-03-02 10:30
Roboty budowlane
BP.271.000006.2017
Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum nr 1 Etap II w Rydułtowach 2017-02-06 2017-02-27 10:30
Roboty budowlane
BP.271.000003.2017
Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: „Budowa odcinka ulicy Ładnej w Rydułtowach wraz z jej włączeniem do skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowego terenu w rejonie ulicy Ładnej w Rydułtowach - etap I i II”” 2017-01-24 2017-02-09 12:30
1 2